image description

ASW Journal

Theses from Interdisciplinary Social Sciences (ASW)

Comments Off on Samen vluchten: De invloed van sociale netwerken op vluchttrajecten van bootvluchtelingen

Illustratie_Benny_HeertjeBenjamin Heertje – In dit interdisciplinaire onderzoek is er gekeken in hoeverre sociale netwerken van invloed zijn op het vluchttraject van bootvluchtelingen. Er zijn hiervoor semigestructureerde interviews afgenomen met vijftien bootvluchtelingen. Er is gekeken naar de gebruikte kapitaalvormen (sociaal, digitaal en financieel) in de verschillende fasen van het vluchttraject. Uit de resultaten blijkt dat informele horizontale bindingen tijdens de preflight-fase van zeer groot belang zijn. Voornamelijk bonding vindt plaats en vrienden en kennissen in de nabije omgeving worden gewantrouwd omdat zij mogelijk gevaar kunnen betekenen. Vanuit zwakke bindingen (met mensen die zich reeds in het buitenland bevinden of middels contact via het internet) wordt informatie over de reis verworven. Omdat het in het thuisland, in tegenstelling tot de vlucht, relatief veilig is, gaan vrouwen en kinderen zelden mee. Verder blijkt financieel kapitaal noodzakelijk te zijn in het begintraject. In de vluchtfase worden zwakke bindingen belangrijker voor informatie, financiële hulp en steun. Daarnaast ontstaan er in deze fase voor het eerst verticale relaties die invloed uitoefenen op het vluchttraject. De afhankelijkheid van mensensmokkelaars is hiervan een voorbeeld. In de resettlement-fase, welke zich kenmerkt door aanpassing en acculturatie, blijken bootvluchtelingen zich weer te richten op sterke bindingen. Bridging met de Nederlandse bevolking zorgt voor mogelijkheden, al zijn bootvluchtelingen terughoudend in het contact. Daarnaast vormen verschillende vluchtelingen een brug tussen Nederland en vrienden of familie die naar Nederland willen komen.

BachelorscriptieASW_Benny_Heertje

Urban Studies Theses
Comments Off on Visies op de klimaatmigrant: Welk beleid hanteert de EU t.o.v. mensen die vluchten voor klimaatproblemen?

Eeuwige sneeuw?Robin Fraiture – Klimaatmigratie heeft de aandacht van de internationale politieke arena gekregen, zo ook de aandacht van de Europese Commissie. De Europese Unie is een belangrijke aanbieder van humanitaire- en ontwikkelingshulp aan gebieden die geteisterd worden door milieurampen. Het ontbreekt echter aan onderzoek in hoeverre deze hulp daadwerkelijk op de behoeften van klimaatmigranten aansluit. En wat zijn überhaupt deze behoeften, welke push enpull factoren bestaan er op het gebied van klimaatmigratie? In dit documentonderzoek is getracht dit uiteen te zetten en is gebleken dat de beleidsvoorstellen van de Europese Commissie ten aanzien van klimaatmigratie een stap in de goede richting zijn, maar dat ze op een aantal punten tekort schieten. Naast het doen van meer onderzoek naar dit fenomeen is het van belang al bestaande ontwikkelingshulpprogramma’s te herzien en lijkt de Europese Commissie achter te lopen op de implementatie van beleidsvoorstellen. Deze zouden bij kunnen dragen aan adaptatie aan klimaatverandering waardoor het aantal ontheemden in een regio gereduceerd wordt.

Scriptie Robin Fraiture

Conflict Studies Theses