image description

ISW Journal

Literature from Interdisciplinary Social Sciences (ISW)

DSC_4207Ashley van Heiningen “Hé, wat ben je welbespraakt!” zei de moeder van een klasgenoot op de basisschool tegen mij. Toentertijd zocht ik niets achter deze uitspraak. Waarschijnlijk wist ik niet eens wat ze ermee bedoelde. De twintig-jaar-oude ik windt zich hier echter enorm over op. “Maar jij bent eigenlijk gewoon blank van binnen, joh!” en “jij bent geen néger-neger, als je snapt wat ik bedoel” zei een collega [ ... ] Read More »

ASW core courses

3689-1-mediumAviva Bosma De cijfers liegen er niet om, ook anno 2016 verdienen vrouwen nog altijd minder dan mannen in dezelfde functie. Al bijna 60 jaar wordt erover gesproken, maar het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen is er nog steeds, zo blijkt onder andere uit cijfers van het CBS (2014). Het loonverschil is er, maar waar het door wordt veroorzaakt is nog altijd niet duidelijk. Tijdens de opkomst van [ ... ] Read More »

ASW core courses

AliLucy van Raalte Vroeger als mijn moeder naar haar werk ging en er voor mij weer een o zo geliefde schooldag tegemoet kwam, smeekte ik mijn moeder vaak of ik haar niet even kon vergezellen naar haar werk, aangezien mijn school het toch niet zou merken. Ik gebruikte mijn – in mijn ogen – veelbelovende technieken: de puppyoogjes en het chantagemiddel ‘dan ruim ik vanavond mijn kamer [ ... ] Read More »

ASW core courses

indexElsemieke Tijmstra & Ester van Rooij Introduction “I have eaten meat all my life. When I got older, I noticed that my grandmother did not eat meat when we did. I got curious and asked her why and she told me that she did not like meat because she did not see that piece of meat on her plate, but only a whole cow or a chicken. I [ ... ] Read More »

Global Health Papers , Global Youth Papers
Comments Off on Whose future, which freedom? The role of the future in explaining the experiences and expectations of welfare recipients regarding the proposal of unconditional social welfare

Daan Tielenburg – This research is concerned with experiences and expectations of welfare recipients regarding the recent proposal in several municipalities in the Netherlands to alleviate the conditions that are attached to welfare. Through a theoretical consideration of a basic income and its premises, the case is made to take into account both the principles upon which a policy justifies itself, and the social context in [ ... ] Read More »

Urban Studies Theses
Comments Off on Samen vluchten: De invloed van sociale netwerken op vluchttrajecten van bootvluchtelingen

Illustratie_Benny_HeertjeBenjamin Heertje – In dit interdisciplinaire onderzoek is er gekeken in hoeverre sociale netwerken van invloed zijn op het vluchttraject van bootvluchtelingen. Er zijn hiervoor semigestructureerde interviews afgenomen met vijftien bootvluchtelingen. Er is gekeken naar de gebruikte kapitaalvormen (sociaal, digitaal en financieel) in de verschillende fasen van het vluchttraject. Uit de resultaten blijkt dat informele horizontale bindingen tijdens de preflight-fase van zeer groot belang zijn. Voornamelijk [ ... ] Read More »

Urban Studies Theses
Comments Off on Wereldverbeteraars of ecologische elite? De invloed van duurzame stedelijke ontwikkeling op gentrification in Buiksloterham in Amsterdam Noord

Illustratie_Rosaly_StudulskiRosaly Studulski – Dit onderzoek is een poging om te achterhalen welke voorwaarden van belang zijn voor een sociaal inclusieve, duurzame vorm van stedelijke gebiedsontwikkeling. Het is een zoektocht naar antwoord op de onderzoeksvraag hoe betrokken ecogentrifiers de invloed van duurzame stedelijke ontwikkeling op een proces van ecogentrification in Buiksloterham in Amsterdam Noord ervaren, met behulp van veertien semigestructureerde interviews en een participerende observatie. De resultaten [ ... ] Read More »

Urban Studies Theses
Comments Off on Hoogbegaafdheid en passend onderwijs: Het belang van passend onderwijs voor de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen volgens ouders

Illustratie - Quirien Oldenkamp Quirien Oldenkamp – In deze scriptie is onderzoek gedaan naar wat volgens ouders van hoogbegaafde kinderen het belang van passend onderwijs is voor de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen. Daarnaast is er onderzocht wat passend onderwijs inhoud voor hoogbegaafde kinderen en of de wet passend onderwijs invloed heeft gehad op het realiseren van passend onderwijs. Aan de hand van zestien semigestructureerde interviews met [ ... ] Read More »

Global Youth Theses
Comments Off on ‘Een goed begin is het halve werk’ De rol van ‘glocal’ (kleuter)onderwijs in de bevordering van onderwijskansen voor Basarwa kinderen in Serowe

Illustratie - Marijne Scherjon en Lotte Hoes Marijne Scherjon & Lotte Hoes – Dit onderzoek gaat in op de invloed van ‘glocal’ (kleuter)onderwijs op de onderwijskansen van Basarwa kinderen rondom Serowe, Botswana. Dit wordt onderzocht op de kleuterschool Bokopano Kids in Serowe. Door middel van een interdisciplinair onderzoek wordt getracht aan het licht te brengen wat een westerse vorm van kleuteronderwijs dat rekening houdt met de [ ... ] Read More »

Global Youth Theses

Illustratie - Jannes Broekman Jannes Broekman We are currently part of something that is bigger than all of us. The speed and magnitude of it are overwhelming. Some people believe we can do nothing about it, that it is out of our hands. Others think we are able to engage more actively in it, that we can actually change and shape it. I am talking about [ ... ] Read More »

Global Youth Papers
Comments Off on Healthy is the new skinny: De online en offline identiteit van gezonde levensstijl bloggers

Illustratie - Angela LeonoraAngela Leonora – Dit kwalitatieve onderzoek richt zich op de verhouding tussen de online identiteit van gezonde levensstijl bloggers en de identiteit die zij in het echte leven uitdragen. Gezonde levensstijl bloggers fungeren als voorbeeld voor iedereen die informatie over gezondheid op hun blogs verzamelt. Dit onderzoek laat zien in hoeverre datgene wat deze gezonde levensstijl bloggers op hun blog weergeven in overeenstemming [ ... ] Read More »

Global Youth Theses

Selinde_Rouwenhorst_illustratieSelinde Rouwenhorst Inleiding De onderzoeken van de World Health Organisation (WHO) laten zien dat sinds 1980 het percentage personen met obesitas is verdubbeld (World Health Organisation, 2014). Obesitas wil zeggen dat de BMI (Body Mass Index) van een individu boven de 30 is. Een BMI >25 wordt gezien als overgewicht. De BMI is uit te rekenen door het gewicht te delen door de lengte in meters in het [ ... ] Read More »

Global Health Papers
Comments Off on Opgelegd of onderhandeld? De invloed van mogelijke spanningen tussen de dominante cultuur en de subcultuur op het leven van ‘die-hard’ gamers

Olaf Buter IllustratieOlaf Buter – In dit onderzoek wordt getracht te achterhalen waarom ‘die-hard’ gamers doen wat ze doen. Het doen en laten van gamers wordt mogelijk gevormd door culturele processen die alomtegenwoordig zijn in hun dagelijks leven. Deze dominante cultuur, die onder andere bestaat uit de kapitalistische logica, individualisering en een toenemende impulscontrole, lijkt haaks te staan op de zaken die gamers belangrijk achten, zoals [ ... ] Read More »

Global Youth Theses
Comments Off on “They can wash away all the posters and protests, but they cannot wipe out the history…”: An interdisciplinary study of the collective identity of the Umbrella Movement

Bachelorscriptie ASW_Tamar BrulsTamar Bruls – This research presents a case study of the collective identity of the Hong Kong Umbrella Movement. Using methods of participant observation and semi-structured interviews, it analyses the developments concerning the rise, fall and everything in between on a micro level. The Umbrella Movement has a strong sense of community that is expressed in collective emotions, symbols and grievances. This is placed [ ... ] Read More »

Conflict Studies Theses , Global Youth Theses
Comments Off on Niet bang voor terreur? De invloed van mediaberichtgeving en veiligheidsmaatregelen op de veiligheidsbeleving van Nederlandse jongvolwassenen ten tijde van terreurdreiging.

A sign reads 'not afraid' as thousands gather for a vigil on Place de la Republique in Paris on Wedn Eva Kuip – In deze scriptie is onderzocht in hoeverre de mediaberichtgeving en de genomen veiligheidsmaatregelen de veiligheidsbeleving van Nederlandse jongvolwassenen beïnvloeden ten tijde van terreurdreiging. Middels vier focusgroepen en acht semi-gestructureerde interviews is getracht deze beleving te achterhalen onder 25 jongvolwassenen. Uit het onderzoek is [ ... ] Read More »

Global Youth Theses
Comments Off on (On)gelijke onderwijskansen? De ervaringen van Turkse en Marokkaanse scholieren omtrent hun onderwijskansen

Sharony Bosma Illustratie Sharony Bosma – Dit onderzoek is gericht op de onderwijskansen van Turkse en Marokkaanse jongeren in de Nederlandse maatschappij. Het onderwijs is in toenemende mate van belang voor de toekomstperspectieven van jongeren. Doordat Turkse en Marokkaanse jongeren zich relatief vaker op lagere onderwijsniveaus bevinden, is het relevant te achterhalen of deze jongeren ervaren dat verschil in onderwijskansen de relatieve onderwijsachterstand kan verklaren. Om [ ... ] Read More »

Global Youth Theses