image description

ISW Journal

Literature from Interdisciplinary Social Sciences (ISW)

Comments Off on Een doolhof of een snoepwinkel? De ervaringen van hoogbegaafde leerlingen omtrent onderwijsaanpassingen in het voorgezet onderwijs

Rosa Stikkelman - IllustratieRosa Stikkelman – Vele initiatieven worden opgezet om hoogbegaafde leerlingen onderwijs te bieden dat bij hun specifieke behoeftes past maar er is weinig bekend over de effecten daarvan. In dit kwalitatieve  onderzoek is bekeken wat de ervaringen van hoogbegaafde leerlingen zijn in het voortgezet onderwijs. De onderwijsaanpassingen die de respondenten hebben gehad, variëren van geen begeleiding tot een aparte afdeling binnen een reguliere school met enkel hoogbegaafde leerlingen. De analyse is uitgevoerd aan de hand van twee thema’s: academische motivatie, eigenwaarde en ambitie en sociale eigenwaarde, interacties en ontplooiing. Daarnaast hebben de leerlingen een algemeen oordeel gegeven over het onderwijs dat zij hebben genoten. Met deze gegevens is bekeken in hoeverre er werkelijk in de behoeftes van de hoogbegaafde leerlingen wordt voorzien. Zo is een kritisch en genuanceerd beeld ontstaan van de overwegingen die relevant zijn bij het vormgeven van onderwijsvormen en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

BachelorscriptieASW_Rosa_Stikkelman

Global Youth Theses