image description

ASW Journal

Theses from Interdisciplinary Social Sciences (ASW)

Comments Off on Visies op de klimaatmigrant: Welk beleid hanteert de EU t.o.v. mensen die vluchten voor klimaatproblemen?

Eeuwige sneeuw?Robin Fraiture – Klimaatmigratie heeft de aandacht van de internationale politieke arena gekregen, zo ook de aandacht van de Europese Commissie. De Europese Unie is een belangrijke aanbieder van humanitaire- en ontwikkelingshulp aan gebieden die geteisterd worden door milieurampen. Het ontbreekt echter aan onderzoek in hoeverre deze hulp daadwerkelijk op de behoeften van klimaatmigranten aansluit. En wat zijn ├╝berhaupt deze behoeften, welke push enpull factoren bestaan er op het gebied van klimaatmigratie? In dit documentonderzoek is getracht dit uiteen te zetten en is gebleken dat de beleidsvoorstellen van de Europese Commissie ten aanzien van klimaatmigratie een stap in de goede richting zijn, maar dat ze op een aantal punten tekort schieten. Naast het doen van meer onderzoek naar dit fenomeen is het van belang al bestaande ontwikkelingshulpprogramma’s te herzien en lijkt de Europese Commissie achter te lopen op de implementatie van beleidsvoorstellen. Deze zouden bij kunnen dragen aan adaptatie aan klimaatverandering waardoor het aantal ontheemden in een regio gereduceerd wordt.

Scriptie Robin Fraiture

Conflict Studies Theses